Stowarzyszenie W Stronę Marzeń

Aktualności

Program PFRON

Jednym z programów mających na celu wsparcie osób niepełnosprawnych w Warszawie jest projekt noszący nazwę „Aktywny Samorząd”. W stolicy osoba niepełnosprawna potrzebująca wsparcia może zgłosić się do po pomoc do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie bądź do Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych na ulicy Andersa 5. Instytucjami, które znajdują się w każdej dzielnicy Warszawy i których zadaniem jest wspieranie osób niepełnosprawnych są Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Urzędy Dzielnicowe. W Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych można uzyskać różne informacje dotyczące niepełnosprawność np. dotyczące orzekania o stopniu niepełnosprawności, karty parkingowej czy porady dotyczące kwestii niwelacji barier architektonicznych. Należy podkreślić, że miasto Warszawa oferuje niepełnosprawnym usługę jaką jest dowóz osób niepełnosprawnych. Wystarczy telefonicznie zamówić przystosowany do przewozu  samochód z  wyprzedzeniem 2  dni i  podaniem  konkretnego celu podróży. Koszt jednodniowego korzystania z samochodu w obrębie granic Warszawy to 15 złotych. Miasto oferuje także usługę asystencką. Asystent może odwiedzić osobę niepełnosprawną maksymalnie na 4 godziny dziennie. Aby móc skorzystać z pomocy asystenta należy mieć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz należy skonkretyzować jakiego wsparcia oczekuje osoba zainteresowana.

Biuro Polityki Społecznej wraz z PFRONEM prowadzi program dla osób niepełnosprawnych „Aktywny Samorząd”. Wszelkie informacje na temat tego programu udzielane są w powiatach. Wnioski o wsparcie w tym projekcie można składać do 30.09.2012 roku.  W Warszawie wnioski przyjmowane są w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie PFRON do realizacji programu. Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

 

Zachęcamy do składania wniosków w powiatach. Termin składania wniosków mija 30 września 2012 roku.