Stowarzyszenie W Stronę Marzeń

Aktualności

Jak zachęcić dziecko do współpracy

Stowarzyszenie W Stronę Marzeń oraz Partnerstwo dla Mokotowa  „Mój Służewiec”
zapraszają na warsztat

 „Jak zachęcić dziecko do współpracy?”

Na warsztacie porozmawiamy o tym, w jaki sposób mówić o naszych oczekiwaniach, by zostały wysłuchane przez dziecko.  Powiemy także o tym jakie zachowania i wypowiedzi rodzica mogą zniechęcać dziecko do współdziałania. Będziemy także zastanawiać się nad tym czy można wychować  dziecko nie stosując kar.


Korzyści z udziału w warsztacie:
 - poznasz sposoby zachęcania dziecka do sprawniejszego wykonywania takich czynności jak np. sprzątanie i ubieranie się,

 - przećwiczysz poznane na warsztacie metody,
 - wymienisz się doświadczeniem oraz przedyskutujesz ważne kwestie związane z wychowaniem dziecka w gronie innych rodziców,
 - otrzymasz materiały zawierające praktyczne wskazówki dotyczące zachęcania dziecka do współpracy.

Tematyka:
 - pięć sposobów na zachęcenie dziecka do współdziałania,
 - kara a konsekwencja,
 - bierność i agresja , a asertywność w wydawaniu poleceń,
 - komunikat FUO

Metody:
 - ćwiczenia indywidualne,
 - ćwiczenia w parach,
 - mini wykład,
 - scenki

Spotykamy się 2 listopada (poniedziałek) o 10.00 w Centrum Bartłomieja ul. Bartłomieja 3, warsztat trwa 2 godziny. Na spotkanie zapraszamy z dziećmi, nie zapewniamy opiekunki jednak jest zorganizowany kącik dla dzieci. Wózki prosimy zostawiać na korytarzu na dole (w chwili obecnej winda jest zepsuta :()

Obowiązują zapisy: warsztaty@wstronemarzen.pl z dopiskiem „emocje”. Liczna miejsc ograniczona
Zajęcia są bezpłatne.


Spotkanie poprowadzi – Magdalena Trepczyńska, która jest psychologiem (Wydział Psychologii UW) i zarazem trenerem umiejętności społecznych (ukończyła Szkołę Trenerów w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA). Zajmuje się wspieraniem rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci i młodzieży. Prowadzi warsztaty, których celem jest rozwijanie pamięci, koncentracji, umiejętności płynnego czytania, logicznego i twórczego myślenia, a także treningi umiejętności społecznych.Dorosłych szkoli z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, twórczości, autopromocji i umiejętności efektywnego prowadzenia prezentacji.Warsztaty są częścią projektu "Aktywni Sąsiedzi na Wierzbnie i Służewcu”.
Zadanie realizowane jest dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy Dzielnicy Mokotów.