Stowarzyszenie W Stronę Marzeń

Aktualności

Warsztaty dla Rodziców - Jak chwalić

Stowarzyszenie W Stronę Marzeń  
zaprasza na Warsztaty dla Rodziców

 
Jak chwalić,

by wzmacniać poczucie wartości dziecka ?

Jak chwalić , by motywować dziecko? Czy pochwały mogą zniechęcać? Za co chwalić ?

Na zajęciach omówimy i przećwiczymy konstruktywne sposoby wyrażania pochwał. Powiemy także o różnych wątpliwościach jakie mają rodzice w związku z chwaleniem i postaramy się sprawdzić czy każdy z uczestników właściwie formułuje pochwały dla swojego dziecka. 


Korzyści z udziału w warsztacie:

 - nauczysz się konstruktywnie chwalić i motywować swoje dziecko
 - przećwiczysz poznane na warsztacie metody
 - wymienisz się doświadczeniami z innymi uczestnikami
 - otrzymasz materiały zawierające praktyczne wskazówki dotyczące chwalenia dziecka

Tematyka:

 - pochwała opisowa
 - błędy w stosowaniu pochwał
 - pochwała jako wsparcie w trudnej sytuacji
 - motywowanie do nauki
 - pochwała i krytyka – właściwe proporcje

Metody:

 - ćwiczenia indywidualne
 - ćwiczenia w parach
 - mini wykład


Spotykamy się już 14 czerwca (wtorek) godz. 1000 - 1200
Na zajęcia można przyjść z dzieckiem ;)

 

Miejsce: Stowarzyszenie w Stronę Marzeń
                lokal MOKOTOWO
                ul. Modzelewskiego 81 Warszawa - Mokotów

Zapisy: e-mail: warsztaty@wstronemarzen.pl z dopiskiem „rodzina”  lub tel.  530 – 158 - 732

 

Zajęcia poprowadzi:  
Magdalena Trepczyńska - psycholog (Wydział Psychologii UW) i zarazem trenerem umiejętności społecznych (ukończyła Szkołę Trenerów w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA).. Zajmuje się wspieraniem rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci i młodzieży. Dorosłych szkoli z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, twórczości, autopromocji i umiejętności efektywnego prowadzenia prezentacji.Warsztaty są częścią projektu "Mokotów Moje Miejsce – Miejsce Przyjazne Rodzinie” - edycja II
Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy Dzielnicy Mokotów.