Stowarzyszenie W Stronę Marzeń

Aktualności

Klub Wolontariusza

Partnerstwo dla Mokotowa "Moje Wierzbno"
oraz Stowarzyszenie W Stronę Marzeń
serdecznie zaprasza mlodzież na spotkania


Klubu Wolontariusza”

Klub Wolontariusza – to działania i zajęcia, których głównym celem jest wolontarystyczna aktywizacja młodzieży ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, wyższych oraz ujęcie spontanicznych chęci do działania młodych ludzi w bardziej stałe i usystematyzowane ramy organizacyjne.

W ramach klubu  prowadzone warsztaty podczas których młodzież może  zdobyć nowe umiejętności i doświadczenia przydatne w późniejszym życiu zawodowym i spolecznym.

Spotkania klubu maja charakter otwarty, każdy z uczestników może zaproponować i realizować swoje działania i inicjatywy przy wsparciu pozostałych członków klubu oraz osób z kadry organizacji działających na terenie Osiedla Wierzbno.

 

Spotykamy się  we wtorki :  
27 września, 11 października, 25 października, 08 listopada, 22 listopada, 13 grudnia, 14 grudnia  w godz. 1600- 1800


Miejsce: Stowarzyszenie W Stronę Marzeń
                lokal MOKOTOWO ul. Malczewskiego 44 a (dawne Modzelewskiego 81) Warszawa - Mokotów


Informacje: e-mail: warsztaty@wstronemarzen.pl z dopiskiem „Wolontariat”  lub tel.  530 – 158 - 732

Klub wolontarusza na formę otwartą można dołaczyć do grupy w każdym momęcie ;)


Zajęcia poprowadzi: 

Małgorzata Szugzda– magister socjologii, pedagog – specjalność animacja społeczno – kulturalna.Kierownik placówki opiekuńczo wychowawczej Centrum Rozwoju Osobowości dla Dzieci i Młodzieży – placówka wsparcia dziennego Stowarzyszenia KARAN, wcześniej przez 3 lata wychowawca w w/w placówce.Warsztaty są częścią projektu "Aktywni Sąsiedzi na Wierzbnie i Służewcu”.
Zadanie realizowane jest dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy Dzielnicy Mokotów