Stowarzyszenie W Stronę Marzeń

Aktualności

Podziękowanie za przekaanie 1 % na rzecz Stowarzyszenia

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia W Stronę Marzeń  dziękuje bardzo wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali 1% podatku za rok 2015 na rzecz naszego Stowarzyszenia przyczyniając się tym samym do realizacji nowych celów i inicjatyw.

Otrzymane środki finansowe przeznaczymy zgodnie z założeniami statutowymi. Przyczynią się one do kontynuacji rozpoczętych działań na rzecz społeczności lokalnej w tym dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem,  działań na rzecz promocji wolontariatu i aktywizacji społecznej , rozwoju samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych oraz możliwości twórczych i edukacyjnych naszych beneficjentów. Pozwolą one nam również na dalsze prowadzenie lokalu MOKOTOWO, który jest swego rodzaju domem sąsiedzkim gdzie każdy może dla siebie coś znaleźć i dać coś od siebie innym. 

Państwa szlachetny gest dowodzi, iż nie brakuje wśród nas ludzi potrafiących dostrzec potrzebujących. Dzięki Państwa pomocy i wsparciu świat staje się lepszy a na twarzach osób korzystających z oferty naszego Stowarzyszenia częściej pojawia się.

To dzięki Państwa postawie wierzymy, że to co robimy od ponad 4 lat ma sens, ładujemy nasze baterie i nie poddajemy się. to Państwo motywujecie nas do działania, więc działamy i jesteśmy gotowi na nowe wyzwania by sprostać oczekiwaniom .

 

Z wyrazami wdzięczności i szacunku

Tomasz Wyszomirski

Prezes Stowarzyszenia W Stronę Marzeń