Stowarzyszenie W Stronę Marzeń

Aktualności

Konsultacje ze specjalistami

Chcesz wesprzeć rozwój swojego dziecka, poszukujesz wskazówek wychowawczych,  szukasz odpowiedzi na pytanie czy Twoje dziecko prawidłowo się rozwija ? Lub coś Cię niepokoi?

Skorzystaj z oferty bezpłatnych konsultacji z naszymi specjalistami.

Jeśli twoje dziecko ma zdiagnozowane zaburzenia rozwoju lub opóźnienia rozwoju, ma problemy w szkole, nie radzi sobie z emocjami zapraszamy na bezpłatne konsultacje. Ilość konsultacji uzależniona jest od złożoności problemu oraz potrzeb dziecka i rodzica. Na pierwsze spotkanie zapraszamy rodzica lub prawnego opiekuna bez dziecka.

Zapraszamy też osoby, które chciałyby zwiększyć swoją wiedzę, poszerzyć kompetencje wychowawcze, na różnorodne warsztaty skierowane do rodziców/opiekunów oraz osoby pracujące na co dzień z dziećmi.


KONSYLTACJE Z PSYCHOLOGIEM, OLIGOFRENOPEDAGOGIEM Z ZAKRESU:

- problemów szkolnych;
- zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży;
- zaburzeń zachowania;
- problemów z adaptacją w nowym środowisku lub w nowej sytuacji;
- problemów z nauką czytania i pisania, pamięcią i koncentracją uwagi;
- problematyki autyzmu i ADHD;
- terapii ręki;

KONSULTACJE Z PEDAGOGIEM, OLIGOFRENOPEDAGOGIEM Z ZAKRESU:

- diagnozy problemów szkolnych;
- gotowości szkolnej;
- problemów z nauką;
- problemów z adaptacją w nowym środowisku (przedszkole, szkoła) lub nowej sytuacji życiowej;
- problematyki autyzmu, zespołu ASPERGERA, ADHD;


KONSULTACJE Z LOGOPEDĄ

Zajęcia z logopedą jakie chcemy zaproponować mają na celu czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy poprzez wczesną diagnozę umiejętności komunikacyjnych dziecka i stymulację funkcji językowych.


Na  konsultacje obowiązują zapisy liczba miejsc ograniczona :
e-mail:
warsztaty@wstronemarzen.pl z dopiskiem „konsultacja”
[w treści e-maila prosimy podac imię i nazwisko oraz telefon kontaltowy] lub tel.  530 – 158 – 732

Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy Dzielnicy Mokotów.


Jeśli podoba Ci się to, co robimy i chciałabyś/-ałbyś, aby nadal odbywały się ciekawe, rozwijające spotkania,warsztaty, zajęcia i konsultacje dla mieszkańców.  Twoja darowizna pomoże je nam realizować. Przekazane nam przez Ciebie środki posłużą jako wkład własny do projektów oraz pozwolą na organizaje wielu nowych inicjatyw. Informacje jak przekazać darowiznę znajdziecie w zakładce "Wspomagają Nas"