Stowarzyszenie W Stronę Marzeń

Aktualności

Treningi Umiejętności Społecznych

Stowarzyszenie W Stronę Marzeń serdecznie zaprasza na zajęcia

Treningu Umiejętności Społcznych

w ramach Partnerskiego projektu "LSW Wierzbno"

Są to zajęcia grupowe odbywające się w formie tzw. lekcji wychowawczych skierowane do dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zajęcia mają na celu pomoc dziecku i poprawę jego funkcjonowania w sytuacjach społecznych, integrację w grupie rówieśniczej. Trening umiejętności społecznych ma na celu nauczyć jego uczestników m.in. tego, jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi czy jak współpracować w grupie.

 

Zajęcia przeznaczone są dla:

-
dzieci doświadczających niepowodzeń szkolnych,
-
dzieci mających trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami,
-
dzieci niepotrafiących zapanować nad złością,
- potrzebujących pozytywnych doświadczeń w kontaktach z rówieśnikam,
-
nieśmiałych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi,
- przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji.

 

Celem zajęć jest:

- nawiązywanie relacji z rówieśnikami i osobami dorosłym
-
trening umiejętności społecznyc
-
trening umiejętności komunikacyjnych,
-
kształtowanie umiejętności współpracy w grupie oraz rozwiązywania konfliktów,
-
rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i kontroli emocji

 

Kwalifiacaje do grupy TUS poprzedza krótka diagnozą pedagogiczno- psychologiczną dziecka oraz wywiad z rodzicem. O przyjąciu na zajęcia decyduje opinia specjalisty po konsultacji. Pierwszeństo mają dzieci uczeszczające do Szkoły Podstawowej nr 202 na Mokotowskim Wierzbnie z którą współpracuje Stowarzyszenie w ramach mimiejszego projektu. 

Spotykamy się w czwartki o godz. 1700 – 1900  
 

 

Miejsce: Stowarzyszenie w Stronę Marzeń
                lokal MOKOTOWO"
                ul. Malczewskiego 44a  Warszawa - Mokotów

 


Informacje
e-mail:
a.ruszpel@wstronemarzen.pl  lub tel. tel. 884 - 384 - 973

 


 


Warsztaty są częścią partnerskiego projektu "LSW Wierzbno”.
Zadanie realizowane jest dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy Dzielnicy Mokotów.

 

 

Jeśli podoba Ci się to, co robimy i chciałabyś/-ałbyś, aby nadal odbywały się ciekawe, rozwijające spotkania,warsztaty, zajęcia i konsultacje dla mieszkańców.  Twoja darowizna pomoże je nam realizować. Przekazane nam przez Ciebie środki posłużą jako wkład własny do projektów oraz pozwolą na organizaje wielu nowych inicjatyw. Informacje jak przekazać darowiznę znajdziecie w zakładce "Wspomagają Nas"