Stowarzyszenie W Stronę Marzeń

Aktualności

Zapytanie ofertowe - remont

Stowarzyszenie W Stronę Marzeń przygotowując się do realizacji projektu „Remont Marzeń” współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta St. Warszawy – Centrum Komunikacji Społecznej zaprasza do składani ofert w dwuch obszarach :

Zapytanie nr 1

Czekamy na oferty na wymianę okien w Sali warsztatowej oraz wymianę witryny okiennej ok. 2,5 /5,5 m w lokalu wynajmowanym przez Stowarzyszenie. 


Zapytanie nr 2

Wymiana rozdzielni elektrycznej w lokalu Mokotowo oraz drobnepoprawki elektryczne w pomieszczeniach warsztatowo - biurowych.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Oferentów.

 

Oferty można składać do dnia 20 kwietnia 2018 r. w formie elektronicznej na adres t.wyszomirski@wstronemarzen.pl lub osobiście w lokalu Stowarzyszenia ul. Malczewskiego 44a

 

Istnieje możliwość dokonania wszelkich potrzebnych do przygotowania oferty pomiarów po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr  883 442 622