Stowarzyszenie W Stronę Marzeń

Aktualności

Mam swoje zdanie - budowanie i wzmacnianie asertywnej postawy


Mam swoje zdanie”
- budowanie i wzmacnianie asertywnej postawy

Wyrażanie własnego zdania, nieuleganie wpływom i naciskom ze strony otoczenia to umiejętności, które wspierają samodzielność i samostanowienie. Nieważne, dlaczego brakuje Ci asertywności i jaka jest tego przyczyna – ważne, że możesz się tego nauczyć – wyznaczać swoje granice, otwarcie wyrażać własne potrzeby i opinie. I nie czuć wyrzutów sumienia.

Korzyści płynące z zachowania postawy asertywnej to poczucie własnej wartości, szacunek dla siebie i innych, budujące relacje z otoczeniem oraz umiejętność radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych. Asertywność to takie spojrzenie,
w którym zarówno my sami, jak i inni ludzie są w porządku, nawet jeśli mają inne poglądy czy pomysły na życie.
Warsztaty skierowane są do osób które chcą się dowiedzieć, co zrobić, aby:

-  rozwinąć w sobie  postawę opartą na niezależności i odpowiedzialności za siebie,

-  budować trwałe i satysfakcjonujące relacje z otoczeniem,

-  mieć przy tym poczucie wolności, szczerości i szacunku do samego siebie,

-  nauczyć się jak asertywnie odmawiać, prosić, wyrażać swoje zdanie, przyjmować pochwały oraz krytykę innych osób,

-  porzucić sposoby postępowania, które wywołują konflikty,

-  czuć więcej radości i zrozumienia w życiu.

 

Termin warsztatów: 28 maja (środa) godz. 17.00 – 20.30
                              26 czerwiec
(czwartek) godz. 17.30 - 21.00


Miejsce: MOKOTOWO ul. Modzelewskiego 81


Zapisy prosimy kierować
na adres :
kontakt@wstronemarzen.pl 
lub pod nr telefonu 530 – 158 – 732


ZAPRASZAMY ;)


Warsztaty są częścią projektu "Warto Inaczej” – edycja II program profilaktyczno terapeutyczny skierowany do młodzieży i osób niepełnosprawnych".
Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy Dzielnicy Mokotów.