Stowarzyszenie W Stronę Marzeń

Aktualności

Podziękowania dla Wolontariuszy banku CiTi


W dniach 24 maja – 22 czerwca br. lokal MOKOTOWO odwiedzili Wolontariusze Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga działającej przy banku Citi Handlowy. Ekipa wolontariuszy realizowała w naszym Stowarzyszeniu projekt wolontariatu pracowniczego pod nazwą „w stronę marzeń” w ramach Światowego Dnia Citi dla Społeczności. Oprócz pracy wolontariuszy Stowarzyszenie w ramach w/w projektu otrzymało od Fundacji również materiały na przeprowadzenie drobnego remontu w lokalu oraz jego doposażenie.

 

 

Pragniemy z całego serca podziękować w imieniu swoim, naszych pracowników i beneficjentów wszystkim wolontariuszom zaangażowanym w akcie realizowaną w naszym lokalu MOKOTOWO jak również Fundacji bankowej im. Leopolda Kronenberga  - Dzięki Waszej pomocy oraz udzielonemu wsparciu nasze przedsięwzięcia będą miały szanse powodzenia. Mamy nadzieję, że dzięki naszej wspólnej pracy stworzymy warunki dla osób niepełnosprawnych czy też zagrożonych wykluczeniem społecznym aby mogły własną pracą i twórczością przełamywać bariery i stereotypy oraz na nowo budować swój wizerunek w społeczeństwie. Dziękujemy za poświęcony czas i energię oraz  wsparcie  naszych działań.

Liczymy na  owocną współpracę z Państwem w przyszłości  oraz życzymy by praca na rzecz drugiego człowieka przyniosła Państwu wiele radości
i satysfakcji.

 

               Dziękujemy za pomoc i serce !!!
                                                         Zarząd Stowarzyszenia W Stronę Marzeń