Stowarzyszenie W Stronę Marzeń

Aktualności

Wyróżnienie dla Stowarzyszenia

30 września 2014 w Muzeum Kolekcji Jana Pawła II odbył się finał regionalnego, mazowieckiego etapu dziewiątej edycji konkursu LODOŁAMACZE.

Stowarzyszenie W Stronę Marzeń zostało  wyróżnione w kategorii  Instytucja  za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Zdaniem kapituły działalność naszego Stowarzyszenia na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania.

Jest nam niezmiernie miło. Nagroda daję nam motywację do dalszych działań. Mamy również nadzieje, że bedzie impulsem do coraz większej aktywności osób z niepełnosprawnością.


W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować a zarazem dedykować tą nagrodę wszystkim tym, którzy przyczynili sie do jej otrzymania przez nasze Stowarzyszenie - członkom, pracownikom, wolontariuszom oraz tym którzy zawsze nas wspierali.  To sukces Nas wszystkich ;)


Zarząd
Stowarzyszenia W Stronę Marzeń

____________________________

Konkurs LODOŁAMACZE jest przeprowadzany corocznie od 2006 r. Jest to prestiżowe przedsięwzięcie organizowane przez największą w Polsce organizację zrzeszającą pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Celem jego jest wyłonienie i nagradzanie osób prywatnych i pracodawców wybitnie angażujących się
w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.