Stowarzyszenie W Stronę Marzeń

Aktualności

Otrzymalismy statut OPP

Z wielką przyjemnością oraz satysfakcją informujemy członków założycieli, pracowników, sympatyków oraz instytucje z nami współpracujące, że z dniem 19.12.2014 r. decyzją Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS Stowarzyszenie W Stronę Marzeń uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Uzyskanie statutu O.P.P. jest sukcesem naszego Stowarzyszenia, wszystkich członków, którzy trwają w nim już od 3 lat, pracowników oraz wolontariuszy.

Zdajemy sobie sprawę że Status Organizacji Pożytku Publicznego to nie tylko przywileje, ale także nowe obowiązki i możliwości działania, które czekają na Nasze Stowarzyszenie.


Zwracamy uwagę, iż ze względu na późny wpis do rejestru - Status OPP daje Stowarzyszeniu W Stronę Marzeń możliwość otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dopiero w przyszłym roku.