Stowarzyszenie W Stronę Marzeń

Aktualności

„Co zamiast karania?”– warsztat dla rodziców.

Stowarzyszenie W Stronę Marzeń oraz Partnerstwo dla Mokotowa „Moje Wierzbno” i „Mój Służewiec”
zapraszają rodziców na warsztat

Co zamiast karania?”


Czy można dobrze wychować dziecko nie stosując kar? Jak zachęcić dziecko do współpracy? Co zrobić, by przestrzegało ustalone przez nas zasady? Na zajęciach przyjrzymy się różnym sposobom radzenia sobie ze „złym zachowaniem” oraz przećwiczymy niektóre z nich.

Tematyka:

 - kara a konsekwencja
 - metody Faber i Maezlish
 - konsekwencje wg Bailey

Metody:

 - ćwiczenia indywidualne
 - ćwiczenia na forum grupy
 - prezentacja multimedialna


Spotykamy się 19 czerwca (piątek) o 10.00 w Centrum Bartłomieja ul. Bartłomieja 3, warsztat trwa 2 godziny. Na spotkanie zapraszamy z dziećmi, nie zapewniamy opiekunki jednak jest zorganizowany kącik dla dzieci :)

Obowiązują zapisy: warsztaty@wstronemarzen.pl z dopiskiem „kara”, liczba miejsc ograniczona.


Zajęcia są bezpłatne


Spotkanie poprowadzi 

Magdalena Trepczyńska, która jest psychologiem (Wydział Psychologii UW) i zarazem trenerem umiejętności społecznych (ukończyła Szkołę Trenerów w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA). Zajmuje się wspieraniem rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci i młodzieży. Prowadzi warsztaty, których celem jest rozwijanie pamięci, koncentracji, umiejętności płynnego czytania, logicznego i twórczego myślenia, a także treningi umiejętności społecznych. Dorosłych szkoli z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, twórczości, autopromocji i umiejętności efektywnego prowadzenia prezentacji. Prywatnie jest mamą Antosia i fanem speedmintonaWarsztaty są częścią projektu "Aktywni Sąsiedzi na Wierzbnie i Służewcu”.
Zadanie realizowane jest dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy Dzielnicy Mokotów