Stowarzyszenie W Stronę Marzeń

Nasza misja


"Profesjonalizm nigdy nie jest dziełem przypadku. Pasja rodzi profesjonalizm.
Profesjonalizm daje jakość. A jakość to jest luksus w życiu"

                                                                               Jacek Walkiewicz

 

 

 

Idea utworzenia Stowarzyszenia W Stronę Marzeń narodziła się w 2011 r. jako działanie grupy osób niepełnosprawnych mających na celu realizację marzeń i pasji niesienia pomocy potrzebującym. Stowarzyszenie jest organizacją otwartą na wszelkiego rodzaju pomysły i  współpracę z otoczeniem. Dzięki wspólnej walce o godne życie i dobre traktowanie osób niepełnosprawnych, poprawiamy jakość życia społecznego.

Od 2012 roku nasze Stowarzyszenie aktywnie działa w Partnerstwie dla Mokotowa "Moje Wierzbno" i "Mój Służewiec". Od 2 lat jesteśmy również organizacją liderską. Wierzymy, że wspólnie możemy zdzialać znacznie więcej - możemy zmieniać przyszłość i pomagać innym w spełnieniu marzeń.

Pozyskane w ramach dotacji środki przeznaczamy na realizację kolejnych projektów i inicjatyw skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy.

Od grudnia 2014 r. Stowarzyszenie posiada również status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

Misją Stowarzyszenia jest:

stworzenie warunków sprzyjających aktywności społeczno zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ich integracja ze społeczeństwem lokalnym poprzez kształtowanie
   świadomości obywatelskiej,
- likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych oraz przełamywanie w nich samych strachu przed niepowodzeniem,
- organizacja czasu wolnego i promowanie aktywności wśród mieszkańców Wierzbna, Służewca i okolic,
- promowanie idei wolontariatu.

Na co dzień, nasza misja jest wspierana przez zgrany zespół Pracowników i Wolontariuszy.


Działamy z myślą o drugim człowieku tym najmłodszym i tym troszkę starszym:
- organizujemy warsztaty, spotkania zarówno dla dzieci jak i dorosłych,
- oferujemy poranictwo psychologiczno - pedagogiczne,
- prowadzimy lokal  MOKOTOWO który jest miejscem spotkań dla społeczności lokalnej,
- aktywizujemy środowiska lokalne
- wspierami i szkolimy Wolontariuszy.