Stowarzyszenie W Stronę Marzeń

Projekty

Mokotów Moje Miejsce - Miejsce Przyjazne Rodzinie 2017


Projekt „Mokotów Moje Miejsce – Miejsce Przyjazne Rodzinie” - edycja III (2017 r.) podobnie jak ubiegłoroczne edycje jest odpowiedzią na potrzebę zaproponowania rodzinom zamieszkującym dzielnicę Mokotów alternatywnych sposobów wspólnego (rodzinnego) spędzanie wolnego czasu oraz funkcjonowania w społeczeństwie. Jak również budowania w nich poczucia własnej wartości. Zadanie swoim zakresem obejmuje przeprowadzenie cyklu warsztatów i zajęć dla rodzin (rodziców, opiekunów prawnych i ich dzieci) zamieszkujących dzielnicę Mokotów.

 


W ramach projektu zapraszamy na zajęcia :

„Letnia Szkoła dla Rodziców” – to cykl spotkań adresowany do osób zainteresowanych wprowadzeniem zmian w swoich relacjach z dziećmi oraz podniesieniem swoich kompetencji rodzicielskich. Celem spotkań będzie wspieranie potencjału rodziny, budowanie więzi i spójności w rodzinie.

Indywidualne konsultacje z psychologiem i oligofrenopedagogiem dla rodziców oraz ich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców dzieci niepełnosprawnych. Proponowane przez nas spotkania mogą mieć, w zależności od powodu zgłoszenia, charakter poradniczy, psychoedukacyjny, wsparciowy lub terapeutyczny.

MaMa Szyje – to cykl bezpłatnych warsztatów szycia dedykowany mamą chcącym nauczyć się tej przydatnej i praktycznej umiejętności. Nasze warsztaty to spotkania, podczas których mamy będą uczyć się szycia, pracy z maszyną i samodzielnie będą mogły wykonać  proste  poduszeczki, kołderki, kocyki dla swojego dziecka ale również poduchę, przytulankę, torebkę, kołderkę itd.

Kreatywny plac zabaw to zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przed przedszkolnym i przedszkolaków oraz wczesnoszkolnym. Maluchy bawią się a przy okazji uczą się pracy w grupie. Uczestniczą w krótkich zajęciach z zakresu muzyki, plastyki, zabaw ruchowych, rękodzieła. Podczas spotkań będziemy grać na przeszkadzaj-kach, śpiewać, tańczyć, tuptać, odkrywać nasze zdolności plastyczne, rękodzielnicze i teatralne.

Pudełko wyobraźni - to spotkania których celem będzie pokazanie dzieciom i ich rodzicom, że wiele przedmiotów, znajdujących się w domu, może być pretekstem do zorganizowania wspaniałej zabawy. Chcemy, by dzieci własnoręcznie konstruowały i ozdabiały zabawki, a następnie czerpały przyjemność i satysfakcję z zabawy nimi.


Wszelkie informacje i terminy warsztatów zamieszczane będą na bieżąco w zakładce "Aktualności" oraz stronie Stowarzyszenia na FB

Informacje o zajęciach i zapisy:
warsztaty@wstronemarzen.pl  w temacie prosimy o wpisanie nazwy interesujących państwa warsztatów


Koordynator projektu: Agnieszka Malicka

Biuro projektu :
Stowarzyszenie W  Stronę Marzeń
lokal MOKOTOWO ul. Modzelewskiego 81Wszystkie warsztaty w ramach projektu są bezpłatne
Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy Dzielnicy Mokotów.