Stowarzyszenie W Stronę Marzeń

Projekty

LSW Wierzbno 2017-2019

Projekt „LSW Wierzbno” skierowany jest do dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. Przedsięwzięcie jest wynikiem porozumienia  partnerskiego czterech organizacji – Stowarzyszenia w Stronę Marzeń, Fundacji Centrum Edukacji Liderskiej, Stowarzyszenia KARAN oraz Stowarzyszenia Amfora. Działania w ramach projektu są bezpłatne i będą trwały aż do końca 2019 roku.

Zadanie ma na celu przede wszystkim zmotywowanie dzieci do nauki, integrację społeczności lokalnej, uatrakcyjnienie czasu wolnego a także zajęć szkolnych, pokazanie edukacji z innej strony i pozwolenie dzieciom i młodzieży na działanie w obszarach, które ich najbardziej interesują.


Oferta Stowarzyszenia W Stronę Marzeń skierowana w ramach projektu do  dzieci i młodzieży

Konsultacje psychologiczne dla dzieci - W ramach konsultacji oferowana będzie pomoc dla dzieci i młodzieży mającej problemy psychologiczne, emocjonalne oraz dzieci z trudnościami w nauce, problemami dysgraficznymi, problemami z małą motoryką itp. . konsultacje z dziećmi u których konieczna będzie długoterminowo praca w celu eliminacji problemów z jakimi się borykają. Działania diagnostyczne pozwolą na określenie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych badanego dziecka. Diagnoza w tym zakresie jest istotna przy określaniu możliwych przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz przy opracowywaniu sposobu wspierania rozwoju poszczególnych dzieci.

Trening Umiejętności Społecznych – Zajęcia grupowe odbywające się w formie tzw. lekcji wychowawczych skierowane do dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zajęcia mają na celu pomoc dziecku i poprawę jego funkcjonowania w sytuacjach społecznych, integrację w grupie rówieśniczej. TUS

Logopeda- Zajęcia z logopedą jakie chcemy zaproponować w projekcie będą miały na celu czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy poprzez wczesną diagnozę umiejętności komunikacyjnych dziecka i stymulację funkcji językowych.

Zajęcia sportowe KARATE – to zajęcia mające na celu poprawę sprawności ruchowej dzieci i młodzieży. Pokazanie im alternatywnych form odreagowania napięć życia codziennego poprzez wysiłek fizyczny. Z doświadczenia wiemy iż tego typy zajęcia  dają uspokojenie, zadowolenie i uczą młodych ludzi kontrolowanego odreagowywania agresji. Trening w grupie uczy natomiast  zachowań pro społecznych, pozwala znaleźć nowych przyjaciół i nowe wzory do naśladowania.

Warsztaty "Między Słowami" – to spotkania z literaturą rozbudzające wyobraźnię, wzbogacające słownictwo oraz pomagające rozwijać zainteresowania, ćwiczyć pamięć, uczą skupienia i wyciszenia się. Proponowane przez nas spotkania w cyklu Między Słowami mają za zadanie wprowadzić dzieci i młodzież w świat literatury, pobudzić w nich ciekawość książką poprzez ciekawe zabawy literacko – plastyczne.

 

Zgłoszenie i informacje

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy w lokalu MOKOTOWO, e-mailowo lub telefonicznie.
Istnieje również możliwość zgłoszenia się w sekretariacie szkoły. Wszelkie informacje o projekcie uzyskać można u koordynatora. 


 Koordynator Projektu: Anna Ruszpel
                                         a.ruszpel@wstronemarzen.pl
                                         tel. 884384973

 

 

 Partnerzy i ich oferta w ramach projektu

Stowarzyszenie Amfora
- Kreatywne warsztaty z ceramiki

Stowarzyszenie KARAN
- zabawy matematyczne i językowe,
- warsztaty integracyjno – edukacyjne,
- Reedukacja,
- animacje podwórkowe,
- miniprojekty

Fundacja C.E.L
- warsztaty i konsultacje dla rodziców z zakresu problemów wychowawczych,
- grupy wsparcia,
- zajęcia integracyjne dla rodziców i dzieci.

 

 Biuro projektu :
lokal MOKOTOWO ul. Malczewskiego 44a

  

_________________________________

 

 

 Wszystkie warsztaty w ramach projektu są bezpłatne
Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy Dzielnicy Mokotów.