Stowarzyszenie W Stronę Marzeń

Projekty

Aktywni Sąsiedzi na Wierzbnie i Służewcu - edycja IV 2018

IV edycja projektu, który realizujemy przy współpracy z instytucjami i organizacjami z Mokotowa w ramach Partnerstw „Moje Wierzbno” i „Mój Służewiec” w dużej mierze skupia się na kontynuacji poprzednich edycji.  Projekt skierowany jest do  (aktywnych) mieszkańców mokotowskich osiedli Wierzbno i Służewiec. Zapraszamy w nim Państwa do wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnej, do wspólnego spędzania czasy w gronie sąsiedzkim, udziału w ciekawych warsztatach i spotkaniach rozwijających zainteresowani i pasje.

Działania w ramach projektu zakładają promowanie postaw i zachowań akceptowanych społecznie poprzez ukazanie i wspieranie pozytywnych relacji w rodzinie i społeczeństwie. Proponowane przez nas zajęcia i warsztaty spełniają również funkcje integracyjne. Uczestnictwo w nich to okazja do wyjścia z domu, oderwania się od codziennych obowiązków i spotkania w gronie sąsiadów. W ramach projektu po za warsztatami i zajeciami organizowane są również inprezy plenerowe( pikniki) dla mieszkańców na osodlach Wierzbno i Słuużewiec m.in: corocznie organizaujemy Dziań Sąsiada na Wierzbnie, Pikniki sąsiedzko - rodzinne na Służewcu oraz Przystanek Zdrowie na Mokotowie na terenie szpitala Św. Elżbiety. 


Projekt Aktywni Sąsiedzi to również ciekawe warsztaty dla różnych grup odbiorców w tym roku zapraszamy m.in na:

Mokotowskie koło Gospodyń Miejskich -  to warsztaty integracyjno- rozwojowe dla kobiet w różnym wieku. W trakcie comiesięcznych spotkań będziemy wykonywać różnego rodzaju robótki ręczne. Na formę i charakter prowadzonych spotkań duży wpływ ma  sama grupa uczestniczek. Spotkania mają  charakter otwarty.

Warsztaty ceramiczne „Zaczarowana Glina” -  to cykl warsztatów rozwijających wyobraźnię, zdolności manualne, oraz ekspresję plastyczną ale chyba przede wszystkim to przestrzeń do wspólnego spędzania czasu przez cale rodziny a przy tym świetna zabawa zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Warsztaty przez połączenie zabawy z edukacją i pewnego rodzaju terapią umożliwia uczestnikom budowanie poczucia własnej wartości i pozwala uwierzyć we własne siły „jako twórcy”

Warsztaty rozwojowe dla dzieci „ Krok w Sztukę” -  to warsztaty, dzięki którym uczestnicy będą mogli poczuć sztukę, podziałać kreatywnie i miło spędzić czas z rówieśnikami. Jest to propozycja dla dzieci które chcą spędzić czas na kreatywnych zajęciach plastycznych połączonych z zabawą teatralną. Proponowane przez nas warsztaty pomogą w stworzeniu warunków do kulturalnego rozwoju dzieci.

Kącik ciekawej książki -  książki są dziecku niezbędne do prawidłowego rozwoju. Rozbudzają wyobraźnię, wzbogacają słownictwo, pomagają rozwijać zainteresowania, ćwiczą pamięć, uczą skupienia i wyciszenia się. Proponowane przez nas spotkania w cyklu Między Słowami mają za zadanie wprowadzić dzieci i młodzież w świat literatury, pobudzić w nich ciekawość książką poprzez ciekawe zabawy literacko – plastyczne.

Warsztaty „ Mali gospodarze” ( Mała gospodyni) -  to cykl warsztatów skierowany do dzieci oraz ich opiekunów, podczas których zapraszamy do wspólnej przygody z rękodziełem. Pod okiem prowadzącej nauczyć się będzie można jak wyszywać, szyć przytulankę, tworzyć biżuterię różnymi prostymi technikami itp. Proponowane przez nas warsztaty to doskonały sposób spędzania czasu w gronie rodziny.

Zajęcia usprawniające dla mieszkańców -  to cykl zajęć mający na celu poprawę sprawności ruchowej mieszkańców. Program zajęć zostanie przygotowany przez wykwalifikowanych instruktora na potrzeby uczestników.

Wszytko to w ramach działań Partnerstw lokalnych których od 3 lat jesteśmy liderem.


Wszelkie informacje i terminy warsztatów zamieszczane będą na bieżąco w zakładce "Aktualności" oraz stronie Stowarzyszenia na FB

 

Informacje i zapisy:
warsztaty@wstronemarzen.pl

 

Koordynator Projektu: Tomasz Wyszomirski

Animator działań lokalnych: Agnieszka Malicka

 

Biuro projektu :
Stowarzyszenie W  Stronę Marzeń
lokal MOKOTOWO ul. Modzelewskiego 81

 

Wszystkie warsztaty w ramach projektu są bezpłatne
Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy Dzielnicy Mokotów.