Stowarzyszenie W Stronę Marzeń

Projekty

Strefa Rodzinna - Mokotów


Projekt „Strefa Rodzinna Mokotów” jest odpowiedzią na potrzebę zaproponowania rodzinom zamieszkującym dzielnicę Mokotów alternatywnych sposobów wspólnego (rodzinnego) spędzanie wolnego czasu oraz funkcjonowania w społeczeństwie. Jak również budowania w nich poczucia własnej wartości. Zadanie swoim zakresem obejmuje przeprowadzenie cyklu warsztatów i zajęć dla rodzin (rodziców, opiekunów prawnych i ich dzieci) zamieszkujących dzielnicę Mokotów. 

W ramach projektu zapraszamy na dwa bloki zajęć

Blok I    WARSZTATY EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNE

Spotkania psychoedukacyjne oraz indywidualne konsultacji ze specjalistami, dla dzieci i rodziców tym psychologiem, oligofrenopedagogiem, logopedą.. Proponowane przez nas spotkania mogą mieć, w zależności od powodu zgłoszenia, charakter poradniczy, psychoedukacyjny, wsparciowy lub terapeutyczny.

Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia grupowe odbywające się w formie tzw. lekcji wychowawczych skierowane do dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zajęcia mają na celu pomoc dziecku i poprawę jego funkcjonowania w sytuacjach społecznych, integrację w grupie rówieśniczej.


Blok II    WARSZTATY I ZAJĘCIA INTEGRUJĄCE RODZINY

Kreatywny plac zabaw to zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przed przedszkolnym i przedszkolaków oraz wczesnoszkolnym. Maluchy bawią się a przy okazji uczą się pracy w grupie. Uczestniczą w krótkich zajęciach z zakresu muzyki, plastyki, zabaw ruchowych, rękodzieła. Podczas spotkań będziemy grać na przeszkadzaj-kach, śpiewać, tańczyć, tuptać, odkrywać nasze zdolności plastyczne, rękodzielnicze i teatralne.

Pudełko wyobraźni - to spotkania których celem będzie pokazanie dzieciom i ich rodzicom, że wiele przedmiotów, znajdujących się w domu, może być pretekstem do zorganizowania wspaniałej zabawy. Chcemy, by dzieci własnoręcznie konstruowały i ozdabiały zabawki, a następnie czerpały przyjemność i satysfakcję z zabawy nimi.


Wszelkie informacje i terminy warsztatów zamieszczane będą na bieżąco w zakładce "Aktualności" oraz stronie Stowarzyszenia na FB


Informacje o zajęciach i zapisy:
warsztaty@wstronemarzen.pl  w temacie prosimy o wpisanie nazwy interesujących państwa warsztatów

 

Koordynator projektu: Agnieszka Malicka

Biuro projektu :
Stowarzyszenie W  Stronę Marzeń
lokal MOKOTOWO ul. Malczewskiego 44 a


Wszystkie warsztaty w ramach projektu są bezpłatne
Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy Dzielnicy Mokotów.