Stowarzyszenie W Stronę Marzeń

Projekty

„Warto Inaczej” - 2013

Stowarzyszenie W Stronę Marzeń zaprasza osoby niepełnosprawne oraz młodzież na cykl warsztatów – „Warto Inaczej”

Zajęcia mają na celu zniesienie problemów w komunikacji, podniesienie własnej samooceny oraz utrwalenie pozytywnych relacji interpersonalnych w życiu prywatnym i społecznym. Wszystko to ma prowadzić do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu jak również uzależnieniu od substancji psychoaktywnych. Jak wiemy alkohol, narkotyki czy też innego rodzaju używki stosowane są często by „wyleczyć” niską samoocenę, nieakceptowane emocje oraz problemy w relacjach z innymi ludźmi. Dzięki naszym warsztatom i pracy w grupie uczestnicy będą mieli możliwość zrozumienia przyczyn i skutków swoich problemów oraz nauczą się jak sobie z nimi radzić.

 

 

Warsztaty obejmują swoim zakresem:

  - Asertywną komunikację

  - Skuteczne radzenie sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami w życiu

  - Budowanie poczucie własnej wartości

  - Rozwijanie umiejętności pracy w grupie

  - Profilaktykę uzależnień i wpływu używek na organizm człowieka

  - Poznawanie i poszerzanie wiedzy z zakresu takich pojęć jak tolerancja, integracja.

Dodatkowymi plusami warsztatów są :

  - integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem;

  - zagospodarowanie czasu wolnego uczestników;

  - uwrażliwienie na potrzeby innych;

Uczestnikom gwarantujemy: miłą atmosferę, ciekawą tematykę i sposób prowadzenia zajęć, pomoc i wsparcie prowadzących którzy posiadają obszerną wiedzę i doświadczenia. Każdy otrzyma również materiały z najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi podczas warsztatów.


Zapisy
:
Pod adresem e-mailowym: agnieszka.malicka@wstronemarzen.pl lub pod nr tel 530 - 158 - 732
Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o zapisy osoby, które będą chciały skorzystać z całego cyklu zajęć.

Miejsce realizacji

MOKOTOWO, ul. Modzelewskiego 81 oraz
Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców Ul. Woronicza 44a


Terminy spotkań w listopadzie: 08.11, 15.11, 16.11

 

Warsztaty są bezplatne i są cześcią projektu "Warto Inaczej - program profilaktyczno terapeutyczny skierowany do młodzieży i osób niepełnosprawnych".
Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy Dzielnicy Mokotów.