Stowarzyszenie W Stronę Marzeń

Projekty

Warsztaty Integracyjne - 2014

Stowarzyszenie W Stronę Marzeń zaprasza młodzież oraz osoby z niepelnosprawnością na cykl zajęć integracyjnych realizowanych w ramach Partnerstwa dla Mokotowa „Moje Wierzbno”
- „Czy na pewno jesteśmy inni?”

Gry i zabawy integracyjne to nie tylko możliwość lepszego wzajemnego poznania członków grupy - to także bardzo ważny element wpływający na jakość pracy zespołu. Po przez wspólne spędzanie czasu i warsztaty chcemy pokazać uczestnikom że każdy ma jakieś mocne i słabe strony. Pomoże to uświadomić uczestnikom trafność tezy że wszyscy jesteśmy „tacy sami”. Warsztaty mają na celu przede wszystkim poprawę funkcjonowania młodych ludzi w grupie rówieśniczej, rozwijanie w  nich umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych oraz pogłębianie relacji z drugim człowiekiem.

Zajęcia prowadzone będą metodami aktywnymi, które pozwolą na osobiste przeżywanie przez uczestników treści zawartych w zajęciach. Praktyczna integracja we wspólnym działaniu ułatwi natomiast nawiązanie kontaktu prowadzącego z uczestnikami oraz uczestników miedzy sobą.


Celem spotkań jest:

- integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem;

- zagospodarowanie czasu wolnego uczestników;

- uwrażliwienie na potrzeby innych;

- możliwość poznania samego siebie;

- umacnianie postaw tolerancji dla różnic poglądów oraz szacunku dla innych ludzi i dla własnej osoby;

- budowanie zaufania w grupie

- poznanie różnych technik komunikacji interpersonalnej i nabycie umiejętności stosowania ich w praktyce;

- kształtowanie umiejętności pracy w zespole oraz rozwiązywania problemów i konfliktów grupowych;

- wdrożenie do pracy nad kształtowaniem mocnych stron własnej osobowości przy dostrzeganiu i pomniejszaniu stron słabych.

- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie;

- zwiększenie poczucie własnej wartości ;

- zwiększenie wiedzy uczestników na takie tematy jak niepełnosprawność czy tolerancja.


Cykl składa się z 8 spotkań i uwzględnia potrzeby uczestników, ich możliwości i poziom aktywności.
Zajęcia mają formę otwartą oznacza to iż do grupy można dołączyć na każdym etapie cyklu.


Zapisy prosimy kierować na adres
kontakt@wstronemarzen.pl 
lub pod nr telefonu 530 – 158 – 732

 

Terminy warsztatów edycja jesienno - zimowa:

03.09 godz. 17.00 - 19.00

17.09 godz. 17.00 - 19.00

15.10 godz. 17.00 - 19.00

22.10 godz. 17.00 - 19.00

29.10 godz. 17.00 - 19.00

19.11 godz. 17.00 - 19.00

26.11 godz. 17.00 - 19.00

03.12 godz. 17.00 - 19.00Terminy warsztatów edycja wiosenna:

04.03  godz. 16.00 – 18.30

18.03  godz. 16.00 – 18.30

09.04  godz. 16.00 – 18.30

29.04  godz. 16.00 – 18.30

13.05  godz. 16.00 – 18.30

27.05  godz. 16.00 – 18.30

10.06  godz. 16.00 – 18.30

24.06  godz.16.00 – 18.30

 

Miejsce realizacji:
"
MOKOTOWO" lokal Stowarzyszenia W Stronę Marzeń

ul. Modzelewskiego 81

 

Warsztaty są bezpłatne i są częścią projektu Fundacji RoRo „Razem dla Wierzbna, razem dla Służewca” - edycja druga
realizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy Dzielnicy Mokotów.