Stowarzyszenie W Stronę Marzeń

Projekty

ŚWIADOMY WOLONTARIAT - Odkryj z Nami Siłę Społeczności

Stowarzyszenie W Stronę Marzeń serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia dla wolontariuszy oraz osób pragnących w przyszłości pracować na rzecz osób z niepełnosprawnością.


Zajęcia mają na celu nagłośnić ideę wolontariatu i stworzyć warunki stymulujące proces rozwoju i upowszechniania postaw wolontariackich wśród młodego pokolenia Polaków. Co więcej celem projektu jest przełamywanie barier i budowanie integracji pomiędzy społeczeństwem, a osobami niepełnosprawnymi, co w efekcie posłuży przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz stworzy warunki sprzyjające wyrównaniu szans osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem.

Dzięki naszym warsztatom uczestnicy będą mieli szansę zwiększyć swoje kompetencje w zakresie wiedzy i pracy z osobami niepełnosprawnymi. Po zakończeniu cyklu szkoleń każdy uczestnik otrzyma dyplom jego ukończenia oraz będzie miał szansę zatrudnienia w przyszłości przy projektach realizowanych przez Stowarzyszenie.Szkolenia i warsztaty składają się z 3 etapów:

1. „Wolontariat krok po kroku” - ogólne informacje o wolontariacie mające na celu wprowadzenie w problematykę tej formy działalności.

       27 września 2014 (sobota) godz. 10.00 - 17.00

       28 września 2014 (niedziela) godz. 10.00 - 17.00

2. „Wolontariat szyty na miarę”  - to szkolenia i warsztaty przygotowujące teoretycznie i praktycznie wolontariuszy do pracy z osobami z niepełnosprawnością.
Ten etap szkoleń składał się będzie z III bloków tematycznych.

Warsztaty mające na celu przygotowanie wolontariuszy do pracy z osobami z niepełnosprawnością.

       11 października 2014
(sobota) godz. 10.00 - 15.00       

       12 października 2014 (niedziela) godz. 10.00 - 15.00


 „A B C pomocy osobie niepełnosprawnej w praktyce”

       24
października 2014
(piątek) godz. 16.30 - 20.00

       25 października 2014 (sobota) godz. 10.00 - 17.00


Warsztaty "Jak komunikować się z osobą niepełnosprawną”

       07 listopada 2014 (piątek) godz. 16.30 - 20.00

       08 listopada 2014 (sobota) godz. 10.00 - 17.00


3. spotkania grupowe i indywidualne z psychologiem,
trenerem rozwoju osobistego oraz trening komunikacji inrepersonalnej.

 

 

Informacje i zapisy :
kontakt@wstronemarzen.pl 
lub pod nr telefonu 530 – 158 – 732


 

Miejsce realizacji:
"
MOKOTOWO" lokal Stowarzyszenia W Stronę Marzeń

ul. Modzelewskiego 81


 

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.