Stowarzyszenie W Stronę Marzeń

Projekty

Mokotów Moje Miejsce - Miejsce Przyjazne Rodzinie


Projekt „Mokotów Moje Miejsce – Miejsce Przyjazne Rodzinie” jest odpowiedzią na potrzebę zaproponowania rodzinom zamieszkującym dzielnicę Mokotów alternatywnych sposobów wspólnego (rodzinnego) spędzanie wolnego czasu oraz funkcjonowania w społeczeństwie. Jak również budowania w nich poczucia własnej wartości. Zadanie swoim zakresem obejmuje przeprowadzenie cyklu warsztatów i zajęć dla rodzin (rodziców, opiekunów prawnych i ich dzieci) zamieszkujących dzielnicę Mokotów.  W ramach projektu zapraszamy na zajęcia :

Kolorowe Nutki to zajęcia muzyczne dla najmłodszych. Spotkania z muzyką jakie proponujemy prowadzone będą autorską metodą  p. Magdaleny Ślązakowskiej. Stanowią syntezę rytmiki Dalcroze'a oraz francuskiej i włoskiej metody nauczania nut dzieci w wieku przedszkolnym.

Mokotowska Rodzina w obiektywie – to trzy plenerowe spotkania z fotografią adresowane  do rodzin zamieszkujących dzielnicę Mokotów, amatorów fotografii pragnących włączyć się do wspólnego tworzenia warunków sprzyjających umacnianiu potencjału  rodziny.

Magiczne spotkania z bajką to zajęcia podczas których w procesie rozwijania aktywności twórczej dzieci i rozwiązywaniu problemów wychowawczych wykorzystywane będą bajki terapeutycznej. Spotkania będą miały na celu przypomnienia i przestawienia roli bajki, ulubionej lektury dzieci, w procesie wychowawczym i dydaktycznym. Bajki są przecież utworami bliskimi dzieciom. Przedstawiają świat w sposób dla nich przystępny, zrozumiały. Dostarczają wielu pozytywnych emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Tworzą niesamowitą magię, która pozwala rozwiązać nawet bardzo trudne sytuacje. Baśnie mogą oddziaływać w pełni – przynosić pociechę i przekazywać znaczenia symboliczne, zwłaszcza międzyludzkie – kiedy są dziecku opowiadane (…).  


Informacje o zajęciach i zapisy:
kontakt@wstronemarzen.pl  w temacie prosimy o wpisanie nazwy interesujących państwa warsztatów


Biuro projektu :
Stowarzyszenie W  Stronę Marzeń
lokal MOKOTOWO ul. Modzelewskiego 81

 

Wszystkie warsztaty w ramach projektu są bezpłatne
Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy Dzielnicy Mokotów.